Như, N. T. N. và Dược, P. T. (2022) “Các loại đặt chỉnh của bài toán quy hoạch hai mức”, Tạp chí Khoa học Đại học cần Thơ, 58(CĐ Giáo dục Đồng bằng sông Cửu Long), tr 10-18. doi: 10.22144/ctu.jvn.2022.146.