Tùng, N. T., Nam, N. Q., Ái, T. T. và Hậu, N. P. (2017) “Đa dạng loài và đặc điểm phân bố giun đất ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu”, Tạp chí Khoa học Đại học cần Thơ, (53), tr 96-107. doi: 10.22144/ctu.jvn.2017.146.