Thu, Nguyễn Văn, và Nguyễn Thị Kim Đông. 2011. “ỨNG DỤNG KỸ THUẬT TIÊU HÓA IN VITRO ĐỂ ĐÁNH GIÁ SỰ TIÊU HÓA DƯỠNG CHẤT VÀ SẢN XUẤT RƠM DINH DƯỠNG (NUTRITIONAL RICE STRAW) LÀM THỨC ĂN CHO TRÂU BÒ”. Tạp Chí Khoa học Đại học cần Thơ, số p.h 17a (Tháng Năm):124-32. https://ctujsvn.ctu.edu.vn/index.php/ctujsvn/article/view/918.