Lý, Lê Minh, Hồ Thị Ngọc Thảo, và Nguyễn Thị Phương Mai. 2023. “Vi ghép bưởi năm Roi (Citrus Grandis Cv. ‘nam roi’) Trong điều kiện in Vivo”. Tạp Chí Khoa học Đại học cần Thơ 59 (1):140-50. https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2023.016.