Như, Trần Thị Ngọc, Phạm Ngọc Mai, Thạch Trung Cương, Đỗ Thị Thanh Huyền, Nguyễn Đặng Tường Vy, Võ Thị Thuý Huệ, và Nguyễn Vũ Phong. 2023. “Khả năng ức Chế nấm Neoscytalidium Dimidiatum gây bệnh đốm nâu Thanh Long của Vi khuẩn Pseudomonas Sp.”. Tạp Chí Khoa học Đại học cần Thơ 59 (1):132-39. https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2023.015.