Ngân, Nguyễn Võ Châu, Lê Văn Dũ, Trần Thị Kim Hồng, Nguyễn Công Thuận, và Kim Lavane. 2023. “Khảo sát hệ Phiêu Sinh thực vật tại Khu bảo vệ cảnh Quan rừng tràm Trà Sư - tỉnh An Giang”. Tạp Chí Khoa học Đại học cần Thơ 59 (1):16-29. https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2023.003.