Tuấn, Nguyễn Thanh, Phan Văn Tuấn, Nguyễn Văn Quý, và Hoàng Thị Phương Nhung. 2022. “Sử dụng ảnh vệ Tinh Sentinel 2 Và thuật toán học máy thành lập bản đồ hiện trạng rừng tại huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước”. Tạp Chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ 58 (6):150-63. https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2022.254.