Nhân, Từ Hoàng, Đào Thị Liên, và Cao Văn Hùng. 2023. “Hiện trạng Và phân bố nguồn giống thủy sản ở vùng biển tỉnh Bến Tre”. Tạp Chí Khoa học Đại học cần Thơ 59 (1):85-98. https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2023.010.