Tài, Võ Văn, Trần Nam Hưng, và Huỳnh Văn Nhạng. 2022. “Phân loại ảnh dựa vào hàm mật độ xác suất được trích xuất”. Tạp Chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ 58 (6):43-50. https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2022.242.