Trân, Đào Huyền, Hứa Quang Hải, Trần Ngọc Bích, Nguyễn Hửu Trương, Bạch Tuấn Kiệt, Phan Đình Phi Phượng, và Nguyễn Thanh Lãm. 2022. “KHẢO SÁT ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH SAU TIÊM PHÒNG BỆNH CÚM GIA CẦM TYPE A/H5 TRÊN ĐÀN GIA CẦM TỈNH ĐỒNG THÁP”. Tạp Chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ 58 (6):1-8. https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2022.252.