Phương, Nguyễn Nhật Minh, và Nguyễn Hữu Nhân. 2022. “KHẢO SÁT CÁC ĐIỀU KIỆN THÍCH HỢP CHO QUÁ TRÌNH TRÍCH LY CHLOROPHYLL VÀ ỔN ĐỊNH CÁC HỢP CHẤT CHỐNG OXY HÓA TỪ CÂY LÁ DỨA (Pandanus Amaryllifolius ROXB.) BẰNG PHƯƠNG PHÁP VI BAO”. Tạp Chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ 58 (6):1-8. https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2022.250.