Trang, Huỳnh Ngọc, và Hồ Thị Việt Thu. 2022. “Tình hình nhiễm Virus gây bệnh Marek Trên Gà Thả vườn ở thành phố Cần Thơ ”. Tạp Chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ 58 (3):1-6. https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2022.072.