Thy, Châu Thị Anh, Đỗ Thành Luân, Lê Thị Xã, Nguyễn Phương Thảo, và Nguyễn Khởi Nghĩa. 2022. “Đánh Giá chất lượng của Hai dạng phân bón hữu Cơ lỏng Và rắn được tạo Ra từ nước thải hầm ủ Biogas”. Tạp Chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ 58 (6):106-16. https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2022.249.