Tiên, Nguyễn Thị Kiều, Diệp Anh Tuấn, và Đinh Minh Quang. 2022. “Thuận lợi Và Khó khăn Trong việc học trực tuyến của học Sinh ở một số trường Trung học phổ thông”. Tạp Chí Khoa học Đại học cần Thơ 58 (CĐ Giáo dục Đồng bằng sông Cửu Long):91-96. https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2022.155.