LIÊM, NGUYỄN THANH, Nguyễn Thị Hồng Nam, và Trịnh Thị Hương. 2022. “Sử dụng phân tích mẫu văn bản Trên phần mềm Powtoon để hướng dẫn học Sinh lớp 6 viết bài văn tự sự đáp ứng Yêu cầu kiểu văn bản”. Tạp Chí Khoa học Đại học cần Thơ 58 (CĐ Giáo dục Đồng bằng sông Cửu Long):64-75. https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2022.152.