Yến, Nguyễn Hải, Nguyễn Thị Hồng Nam, và Lê Minh Thi. 2022. “Thiết Kế đề kiểm Tra Kĩ năng đọc hiểu văn bản nghị luận Theo chương trình giáo dục phổ thông 2018”. Tạp Chí Khoa học Đại học cần Thơ 58 (CĐ Giáo dục Đồng bằng sông Cửu Long):26-35. https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2022.148.