Như, Nguyễn Thị Ngọc, và Phạm Thanh Dược. 2022. “Các loại đặt chỉnh của bài toán Quy hoạch Hai mức”. Tạp Chí Khoa học Đại học cần Thơ 58 (CĐ Giáo dục Đồng bằng sông Cửu Long):10-18. https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2022.146.