Anh, Nguyễn Thái, Phạm Thanh Dược, Lâm Thị Vân Khánh, và Phạm Trần Anh Thư. 2022. “Tính Liên thông của tập nghiệm hữu hiệu yếu Cho bài toán tối ưu Vector không lồi”. Tạp Chí Khoa học Đại học cần Thơ 58 (CĐ Giáo dục Đồng bằng sông Cửu Long):1-9. https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2022.145.