Khương, Mai Ngọc, Đỗ Tôn Nữ Kim Duyên, và Nguyễn Thị Hoàng Yến. 2022. “Trách nhiệm Xã hội của Doanh nghiệp tác động đến sự hài lòng Và Trung thành của nhân Viên: Bằng chứng thực nghiệm tại thành phố Hồ Chí Minh”. Tạp Chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ 58 (4):223-34. https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2022.181.