Yến, Huỳnh Kim, Nguyễn Trọng Tuân, Trần Thanh Mến, Phùng Thị Hằng, Nguyễn Hoàng Sơn, Trần Hoàng Lâm, Trương Thị Tú Trân, và Lê Trung Tín. 2021. “Hoạt tính kháng Oxy hóa Và kháng khuẩn của Cao chiết Ethanol từ Lá Cóc trắng (Lumnitzera Racemosa Willd)”. Tạp Chí Khoa học Đại học cần Thơ 57 (5):44-51. https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2021.140.