Quốc, Nguyễn Cường, Nguyễn Thị Huỳnh Trang, Huỳnh Thanh Ngân, Đặng Thị Thu Thảo, Nguyễn Trọng Tuân, Bùi Thị Bửu Huê, và Trần Quang Đệ. 2021. “Tổng hợp, tiếp cận dược Lý Và đánh Giá Khả năng ức Chế Enzyme Histone Deacetylase 8 (HDAC8) in Silico của một số dẫn xuất tương tự Belinostat”. Tạp Chí Khoa học Đại học cần Thơ 57 (2):58-66. https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2021.038.