Ái, Trần Thanh. 2004. “NGHIÊN CỨU KHOA HỌC XÃ HỘ I: NHỮNG VẪN ĐỀ ĐẶT RA CHO SINH VIÊN VÀ NGƯỜI HƯỚNG DẪN LUẬN VĂN”. Tạp Chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, số p.h 1 (Tháng Năm):214-20. https://ctujsvn.ctu.edu.vn/index.php/ctujsvn/article/view/332.