Khanh, Đào Văn. 2004. “QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC, ISO HAY EFQM?”. Tạp Chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, số p.h 1 (Tháng Năm):172-78. https://ctujsvn.ctu.edu.vn/index.php/ctujsvn/article/view/326.