Tùng, Nguyễn Thanh, Nguyễn Quốc Nam, Trương Thúy Ái, và Nguyễn Phúc Hậu. 2017. “Đa dạng loài Và đặc điểm phân bố Giun đất ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu”. Tạp Chí Khoa học Đại học cần Thơ, số p.h 53 (Tháng Mười-Một):96-107. https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2017.146.