LIÊM, N. T., Nam, N. T. H., & Hương, T. T. (2022). Sử dụng phân tích mẫu văn bản trên phần mềm powtoon để hướng dẫn học sinh lớp 6 viết bài văn tự sự đáp ứng yêu cầu kiểu văn bản. Tạp chí Khoa học Đại học cần Thơ, 58(CĐ Giáo dục Đồng bằng sông Cửu Long), 64-75. https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2022.152