Như, N. T. N., & Dược, P. T. (2022). Các loại đặt chỉnh của bài toán quy hoạch hai mức. Tạp chí Khoa học Đại học cần Thơ, 58(CĐ Giáo dục Đồng bằng sông Cửu Long), 10-18. https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2022.146