Yến, H. K., Tuân, N. T., Mến, T. T., Hằng, P. T., Sơn, N. H., Lâm, T. H., Trân, T. T. T., & Tín, L. T. (2021). Hoạt tính kháng oxy hóa và kháng khuẩn của cao chiết ethanol từ lá Cóc trắng (Lumnitzera racemosa Willd). Tạp chí Khoa học Đại học cần Thơ, 57(5), 44-51. https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2021.140