Tùng, N. T., Nam, N. Q., Ái, T. T., & Hậu, N. P. (2017). Đa dạng loài và đặc điểm phân bố giun đất ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Tạp chí Khoa học Đại học cần Thơ, (53), 96-107. https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2017.146