[1]
Như, T.T.N., Mai, P.N., Cương, T.T., Huyền, Đ.T.T., Vy, N.Đ.T., Huệ, V.T.T. và Phong, N.V. 2023. Khả năng ức chế nấm Neoscytalidium dimidiatum gây bệnh đốm nâu thanh long của vi khuẩn Pseudomonas sp. Tạp chí Khoa học Đại học cần Thơ. 59, 1 (tháng 2 2023), 132-139. DOI:https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2023.015.