[1]
Mướt, N.V., Adan, M.H.M. , Nhị, H.M., Khanh, N.V. và Ngôn, N.C. 2022. Giải pháp điều khiển áp suất theo lưu lượng nước rửa trong quá trình phẫu thuật nội soi khớp. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 58, 6 (tháng 12 2022), 51-58. DOI:https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2022.243.