[1]
LIÊM, N.T., Nam, N.T.H. và Hương, T.T. 2022. Sử dụng phân tích mẫu văn bản trên phần mềm powtoon để hướng dẫn học sinh lớp 6 viết bài văn tự sự đáp ứng yêu cầu kiểu văn bản. Tạp chí Khoa học Đại học cần Thơ. 58, CĐ Giáo dục Đồng bằng sông Cửu Long (tháng 8 2022), 64-75. DOI:https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2022.152.