[1]
Hiếu, L.T., Ngôn, N.C. và Riêng, P.P.T.X. 2022. Ứng dụng công nghệ IoT trong cảnh báo rò rỉ khí gas hộ gia đình. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 58, 3 (tháng 6 2022), 1-8. DOI:https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2022.071.