[1]
Lợi, N.T. và Tuấn, V.Q. 2022. Đánh giá khả năng ứng dụng ảnh viễn thám radar trong giám sát sụt lún mặt đất tại thành phố cần thơ từ năm 2015 đến năm 2020. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 58, 3 (tháng 6 2022), 1-15. DOI:https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2022.064.