[1]
Toàn, H.T., Bình, N.T. và Trí, V.P.Đ. 2022. Tiềm năng phát triển nông-lâm-thủy sản và kinh tế biển tỉnh kiên giang trong bối cảnh đồng bằng sông cửu long và kết nối quốc tế. Tạp chí Khoa học Đại học cần Thơ. 58, 3 (tháng 5 2022), 115-125. DOI:https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2022.065.