[1]
Yến, H.K., Tuân, N.T., Mến, T.T., Hằng, P.T., Sơn, N.H., Lâm, T.H., Trân, T.T.T. và Tín, L.T. 2021. Hoạt tính kháng oxy hóa và kháng khuẩn của cao chiết ethanol từ lá Cóc trắng (Lumnitzera racemosa Willd). Tạp chí Khoa học Đại học cần Thơ. 57, 5 (tháng 10 2021), 44-51. DOI:https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2021.140.