[1]
Lan, N.T.A., Vũ, T.L.T. và Trang, Đ.T.X. 2019. Khả năng kháng oxy hóa của cao methanol rễ me keo (Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.) trên chuột bị stress oxy hóa. Tạp chí Khoa học Đại học cần Thơ. 55, 1 (tháng 2 2019), 47-53. DOI:https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2019.006.