[1]
Tùng, N.T., Nam, N.Q., Ái, T.T. và Hậu, N.P. 2017. Đa dạng loài và đặc điểm phân bố giun đất ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Tạp chí Khoa học Đại học cần Thơ. 53 (tháng 11 2017), 96-107. DOI:https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2017.146.