Quay lại chi tiết bài viết Chất lượng dịch vụ, sự hài lòng và ý định sử dụng lại dịch vụ tổ chức sự kiện: Bằng chứng thực nghiệm từ khách hàng tại thành phố Cần Thơ Tải xuống Tải PDF