Quay lại chi tiết bài viết Xây dựng bản đồ phân bố sức tải môi trường tại sông Thị Vải Tải xuống Tải PDF