Quay lại chi tiết bài viết Bằng chứng phân tử về sự xuất hiện con lai giữa hai loài cá bông lau và tra bần nuôi ở đồng bằng sông Cửu Long Tải xuống Tải PDF