Quay lại chi tiết bài viết Khảo sát khả năng ức chế nảy mầm hạt và hoạt tính kháng vi khuẩn gây bệnh trên cá của cao chiết lá bàng (Terminalia catappa L.) Tải xuống Tải PDF