Quay lại chi tiết bài viết Dự báo mở rộng đô thị sử dụng mô hình CA-Markov: trường hợp thành phố Tân An, tỉnh Long An Tải xuống Tải PDF