Quay lại chi tiết bài viết Phân lập và tuyển chọn vi khuẩn lactic từ một số loại mắm được sản xuất tại thành phố Cần Thơ Tải xuống Tải PDF