Quay lại chi tiết bài viết Cải thiện cảm biến sinh học nhận diện nhóm kháng sinh ức chế sự tổng hợp protein của vi khuẩn Tải xuống Tải PDF