Quay lại chi tiết bài viết Khảo sát một số chức năng sinh học của 6 dòng vi sinh vật tổng hợp acid lactic Tải xuống Tải PDF