Quay lại chi tiết bài viết Mô hình tối ưu hóa tuyến đường vận chuyển trong chuỗi cung ứng lạnh nông sản Tải xuống Tải PDF