Quay lại chi tiết bài viết Hiệu quả của phân hữu cơ phối trộn tươi từ bèo hoa dâu (Azolla carolinian) và các vật liệu hữu cơ khác lên sinh trưởng và năng suất lúa trên nền đất nhiễm mặn ở điều kiện nhà lưới Tải xuống Tải PDF