Quay lại chi tiết bài viết Tuyển chọn chất mang để tồn trữ vi khuẩn Rhodococcus sp. XL6.2 có khả năng phân hủy benzene, toluene và xylene Tải xuống Tải PDF