Quay lại chi tiết bài viết Điều kiện nuôi cấy tối ưu cho sự phân hủy benzene, toluene và xylene của vi khuẩn Rhodococcus sp. XL6.2 Tải xuống Tải PDF