Quay lại chi tiết bài viết Theo dõi đảo nhiệt bề mặt đô thị tại thành phố Cần Thơ giai đoạn 2014-2020 Tải xuống Tải PDF